Podujatia organizované pod záštitou SFaS

 

* ČS Farmakologické dni - POZVÁNKA (Praha, 11.-13.9.2019) PROGRAM Doplnené 9.9.2019

* Kovalčíkov deň (Martin, JLF UK)

* Medicamenta Nova - PROGRAM (Bratislava, LF UK, 30. január 2020) Aktualizované 26.1.2020

* Švecov memoriál – program (Bratislava, FaF UK, 11. február 2021) Doplnené 26.1.20221

 

 

Odkazy na ďalšie farmakologické podujatia

 

v  Kongres EPHAR 2020-2021 - EPHAR Letter

v  Květinův den 31.5.2019 - program

v  28. konferencia klinickej farmakológie - "Klinická farmakológia a zabezpečenie racionálnej farmakoterapie v dnešnom zdravotníctve"program, formulár abstraktu

v  Konferencia Centra experimentálnej medicíny SAV - Spoločensky závažné ochorenia – ako na ne? (20.3.2018)

v  34th International Conference on Pharmacoepidemiology & Therapeutic Risk Management

v  10th Annual European Pharma Congress” (Pharma Europe 2018), in Frankfurt, Germany, 7.-9.5.2018

v  BioBridges 2017, Praha, 21.-22.9.2017

v  Květinův den 2017 – Brno, 25.5.2017

v  26. konferencia klinickej farmakológie, 13.10.2016, Bratislava, MZ SR

v  Third Conference of the European Society for Pharmacogenomics and Personalised Therapy "Integration of Pharmacogenomics in Clinical Decision Support", Budapest, 7-9 October 2015

v  TOXCON 2015 – Brno, 27.-29.5.2015

v  Pharmacology 2014 – Londýn, 16.-18.12.2014

v  TOXCON 2014 – Stará Lesná, 23.-26.9.2014

v  World Congress of Pharmacology IUPHAR 2014, Kapské Mesto, JAR, 13.-18.7.2014

v  24. Martinské dni dýchania, Martin, 25.-27. jún 2014 

v  Květinův den, Brno, VFU, 29.5.2014 (pdf)

v  6. Slovensko-Česká konferencia klinickej farmakológie, 24.-26.10.2013 (pdf) prihláška (doc) abstrakt (doc)

v  Farmakológia a toxikológia na Slovensku - Odkaz prof. MUDr. Heleny Raškovej, DrSc., Bratislava, SAV, 5. júna 2013 o 12.30

v  Pharmacology of Heart Failure From Bench to Bedside, 5.-7. júna 2012, Bratislava

v  „Liečivá a ich účinky vo farmakológii a toxikológiivenovanej 70. výročiu narodenia Prof. MUDr. Viktora Bauera, DrSc., 31. mája 2012 v Aule SAV na Patrónke

v  I. jarná konferencia klinickej farmácie, 20.4.2012, Bratislava (pdf)

v  TOXCON 2012, 27.-31.8.2012, Stará Lesná (pdf)

v  Květinuv den, Brno, VFU, 31.5.2012 (pdf)

v  XXIII. Martinské dni dýchania, Martin, 24.-25. máj 2012  1. informácia (pdf) prihláška (doc) program (pdf)

v  EPHAR 2012, Granada, Španielsko, 17.-20.7.2012 Výzva na uchádzanie sa o Young Investigator Award

v  Interaktívna konferencia mladých vedcov Preveda 2011  

v  Konferencia EURODURG, 30.11.-3.12.2011, Antwerpy

v  10. Kongres EACPT, 26.-29.6.2011, Budapešť

v  3rd International Conference on Drug Discovery and Therapy (3nd ICDDT 2011), Dubai, UAE, 7.-10. februára 2011

v  XIX. SYMPÓZIUM KLINICKEJ FARMÁCIE, Bratislava, DFNsP, 28. 5. 2010

v  XVII. kongres Poľskej Farmakologickej Spoločnosti, Krynica-Zdrój, 16.-18.9.2010

v  4. Slovensko-Česká konferencia klinickej farmakológie, 15.-16. októbra 2009

v  Konferencia MEFANET 2009

v  Prednáška MUDr. Kateřiny Kubáčkovej, Bratislava, 18.2.2009

v  X. Česká konference klinické farmakologie, XV. Česká konference TDM, XII. Česká konference DURG, Rožnov pod Radhoštěm, 16.-18.10.2008

v  16. konferencia klinickej farmakológie, Bratislava, 6.-7.11.2008 (aktuálne na www.klinickafarmakologia.sk)

v  4th Annual International Conference on "Predictive Human Toxicity and  ADME/TOX Studies" (Brusel, Belgicko, 22.-23.1.2009)

v  Prednáška prof. Rooyena

v  Prednáška prof. Saavedru