Odkazy na internetové stránky:

 

*      Slovenská lekárska spoločnosť

 

*      Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie SLS

 

*      Česká lékařská společnost Jana Evengelisty Purkyně

 

*      Česká společnosť pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP

 

*      International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR)

 

*      Federation of European Pharmacological Societies (EPHAR)

 

*      European Association of Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT)

 

*      American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics (ASPET)

 

*      British Pharmacological Society

 

 

 

*      Ďalšie odkazy na farmakologické spoločnosti (stránka LF Graz)