Dozorná rada Slovenskej farmakologickej spoločnosti SLS

 

 

členovia

 

 

Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, PhD.

FaF UK Bratislava

kyselovic@fpharm.uniba.sk

Doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD.

JLF UK Martin

sutovska@jfmed.uniba.sk  

Prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.

LF UK Bratislava

Milan.kriska@fmed.uniba.sk