Zápisnice zo zasadnutia Výboru SFS SLS

 

*  24.6.2008

*  4.9.2008

*  3.9.2009

*  15.9.2010

*  14.9.2011

*  25.6.2012

*  12.9.2013

*  26.6.2014

*  17.9.2015

*  2.11.2016

*  3.10.2017

*  6.9.2018

*  Voľba predsedu SFaS 2017 (per rollam)

*  29.9.2019