Výzva pre neplatičov

 

Nakoľko sa v druhej polovici októbra plánuje rozosielanie upomienok s navýšeným členským aj o náklady s tým spojené, oslovila nás SLS s výzvou k spolupráci pri vymáhaní členských príspevkov.

 

Zoznam neplatičov nie je zverejnený na našej internetovej stránke, ale bol rozoslaný všetkým členom výboru SFaS SLS. Ak ste členské neuhradili a preto ste v spomenutom zozname, resp. ste tak urobili až po 30.9.2009, oznámte to prosím na sekretariát SLS, vrátane zaslania kópie dokladu o zaplatení (SLS, Cukrová 3, 813 22 Bratislava, sekretarysma@ba.telecom.sk).