Slovenská farmakologická spoločnosť

Slovenskej lekárskej spoločnosti

 

Dovoľujeme si Vás privítať na stránkach Slovenskej farmakologickej spoločnosti SLS.

Ich obsahom sú informácie týkajúce sa jej členskej základne, organizačnej štruktúry, hlavnej činnosti v oblasti vzdelávania a organizácie odborných a vedeckých podujatí.

Okrem toho na nej nájdete aj odkazy na hlavné farmakologické pracoviská na Slovensku, ako aj zaujímavé odkazy na domáce a zahraničné internetové stránky týkajúce sa tejto problematiky.

SFaS je členom spoločností:

 

IUPHAR

 

EPHAR

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o nahlasovanie Vami organizovaných farmakologických podujatí (konferencií, kongresov, sympózií, seminárov, workshopov, prednášok a pod.) na adresu klimas1@uniba.sk. Následne bude informácia o takomto podujatí zverejnená na stránke SFaS SLS v časti Organizované podujatia.

 

Aktuálne informácie:

*  I. Společná konference farmakologických společností 2024 (13.-15. 6. 2024) – POZVÁNKA

*  Květinův den 31.05.2024 POZVÁNKA

*  EuroDURG Summer school 2024

*  Medicamenta Nova 2024 - PROGRAM

*  EPHAR2024 9th European Congress of Pharmacology, 23-26 June, Athens, Greece, A letter for PhD students

*  Joint EPHAREACPT Young Investigator Awards in Translational Pharmacology 2024

*  Symposium on MICROSOMES and DRUG OXIDATIONS (7-10 July 2024, Praha)

*  Memoriál F. a P. Šveca 9.11.2023 – POZVÁNKA, PROGRAM

*  Medicamenta Nova 2023 - PROGRAM

*  19th World Congress of Basic & Clinical Pharmacology 2023

*  ČS. Farmakologické dny 2023 - 14.-16.6. 2023, Lékařská fakulta UK Plzeň

*  Memoriál F. a P. Šveca 10.11.2022 – POZVÁNKA, PROGRAM

*  Vyhlásenie súťaže o „Cenu pre mladého slovenského farmakológa za najlepšiu publikáciu v roku 2022“

*  70. česko-slovenské farmakologické dni Bratislava 2022

*  The 20th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology - PRAGUE, 18th - 21st September 2022

*  Medicamenta Nova 2021 - PROGRAM, LINK

*  Memoriál F. a P. Šveca 11.11.2021 - POZVÁNKA, PROGRAM, link na meeting v MS Teams Švecovho memoriálu

*  8th European Virtual Congress of Pharmacology EPHAR 2021

*  Joint EPHAR-EACPT Young Investigator Awards in Translational Pharmacology

*  1. medzinárodná HTA - SLS konferencia, 21.4.2021 online formou cestou MS Teams (Pozvánka, Program)

*  Memoriál F. a P. Šveca 11.02.2021 (Program) web: Deň mladých farmakológov - Memoriál prof. F. Šveca  a prof. P. Šveca

*  Nový časopis s podporou IUPHAR Current Research in Pharmacology and Drug Discovery (CRPHAR)

*  Kongres EPHAR 2020-2021EPHAR Letter (June)

*  Medicamenta Nova 2020 - PROGRAM

*  Vyhlásenie súťaže o „Cenu pre mladého slovenského farmakológa za najlepšiu publikáciu v roku 2019“

*  Memoriál F. a P. Šveca 14.11.2019 - PROGRAM

*  Konferencia EuroDURG 2020

*  Květinův den 31.5.2019 - program

*  Medicamenta Nova 2019 - PROGRAM

*  69. ČESKO-SLOVENSKÉ FARMAKOLOGICKÉ DNY v Prahe – Pozvánka PROGRAM

*  Vyhlásenie súťaže o „Cenu pre mladého slovenského farmakológa za najlepšiu publikáciu v roku 2018“

*  Memoriál F. a P. Šveca 8.11.2018 – program

*  28. konferencia klinickej farmakológie - "Klinická farmakológia a zabezpečenie racionálnej farmakoterapie v dnešnom zdravotníctve"program, formulár abstraktu

*  Pozvánka na BioBridges 2018

*  Výzva IUPHAR: Nominácie na Young Investigator Corresponding Member (ďalšie informácie)

*  Konferencia Centra experimentálnej medicíny SAV - Spoločensky závažné ochorenia – ako na ne? (20.3.2018)

*  68. ČESKO-SLOVENSKÉ FARMAKOLOGICKÉ DNY - 5.9. - 7. 9. 2018, Hradec Králové (pozvánka, registračný formulár, PROGRAM)

*  Vyhlásenie súťaže o „Cenu pre mladého slovenského farmakológa za najlepšiu publikáciu v roku 2017“

*  34th International Conference on Pharmacoepidemiology & Therapeutic Risk Management

*  Medicamenta Nova 2018 – Bratislava, 21.1.2018

*  Memoriál F. a P. Šveca 9.11.2017 – program

*  Výsledky volieb do Výboru SFaS SLS a do Dozornej rady SFaS SLS

*  67. Farmakologické dni – Stará Lesná, 2.-4.10.2017 – oficiálna stránka konferencie program

*  BioBridges 2017, Praha, 21.-22.9.2017

*  Květinův den 2017 – Brno, 25.5.2017

*  EPHAR Young Investigator Award 2017

*  EPHAR Lectures 2017

*  Súťaž – Cena SFaS SLS pre mladého slovenského farmakológa za najlepšiu publikáciu v roku 2016 - výzva  

*  Joint EPHAREACPT Young Investigator Awards in Translational Pharmacology – uzávierka 31.1.2017

*  Medicamenta Nova 2017 – Bratislava, 26.1.2017

*  Zápisnica zo zasadnutia výboru SFaS SLS

*  Súťaž – Cena SFaS SLS pre mladého slovenského farmakológa za najlepšiu publikáciu v roku 2014 a 2015 – výsledky  

*  Švecov memoriál 10.11.2016 – program (vzor príspevku vo formáte *.doc)

*  26. konferencia klinickej farmakológie, 13.10.2016, Bratislava, MZ SR

*  66. Farmakologické dni – Brno, 13.-15.9.2016

*  Medicamenta Nova 2016 – Bratislava, 28.1.2016

*  Posledná rozlúčka s prof. Švecom

*  Posledná rozlúčka s prof. Geršlom

*  65. Farmakologické dni – Praha, 16.-18.9.2015

*  Kovalčíkov deň 2015 – Martin, 11.3.2015

*  Third Conference of the European Society for Pharmacogenomics and Personalised Therapy "Integration of Pharmacogenomics in Clinical Decision Support", Budapest, 7-9 October 2015

*  TOXCON 2015 – Brno, 27.-29.5.2015

*  Súťaž – Cena SFaS SLS pre mladého slovenského farmakológa za najlepšiu publikáciu v roku 2013 – výsledky  

*  Pharmacology 2014 – Londýn, 16.-18.12.2014

*  TOXCON 2014 – Stará Lesná, 23.-26.9.2014

*  64. Farmakologické dni a 24. Martinské dni dýchania, Martin, 25.-27.6.2014 (vrátane programu, zborník abstraktov a fotogalérií)

*  Súťaž – Cena SFaS SLS pre mladého slovenského farmakológa za najlepšiu publikáciu v roku 2012 – výsledky  

*  6. Slovensko-Česká konferencia klinickej farmakológie, 24.-26.10.2013 (pdf)

*  Farmakológia a toxikológia na Slovensku - Odkaz prof. MUDr. Heleny Raškovej, DrSc., Bratislava, SAV, 5. júna 2013 o 12.30

*  63. Farmakologické dni, Olomouc, 11.-13. septembra 2013

*  Výsledky volieb do výboru a dozornej rady SFaS SLS na volebné obdobie 2012-2016 (*.pdf)

*  62. Farmakologické dni, Košice, 25.-27. júna 2012 program

*  Výzva pre neplatičov